Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón / Tiszti Pavilon
18. máj 2024 od 09:00
2024. máj 18. 09:00-od
Stretnutie milovníkov tanečného folklóru – 2024

18. mája 2024 (sobota)
Dôstojnícky pavilón (nádvorie a veľká sála)

10:00-18:00 – Ľudové hry a remeselnícke dielničky
10:00-18:00 – Trh ľudových remesiel
14:30-17:00 – Spakli Podcast

10:00 – Cini Cini – ľudová hra
10:30 – Tanečné fórum – vystúpenie detí a mládeže
13:00 – Predstavenie Spolku Guliba
14:00 – Tanečný dom pre deti
14:30 – „Mieink!” – koncert domácich hudobných kapiel
15:00 – Deffend Irén & Bordás Barnabás: Tance z Vișea (RO)
16:00 – Kocsis Enikő és Fitos Dezső: Tance z Ghimeș (RO)
17:00 – Paár Julcsi: Kerekerdő – rozprávkový koncert pre rodinu
18:00 – Galavečer Tanečného fóra
21:00 – Fitos Dezső Társulat: Embertánc – tanečné divadlo
22:00 – Szélműves / koncert
23:30 – Tanečný dom – Večer pri ľudovej hudbe

Vstupné: 10€ (dospelý) / 6€ (deti)


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -