Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Nádvorie Dôstojníckeho pavilónu / Tiszti Pavilon udvara
19. máj 2023 od 17:00
2023. máj 19. 17:00-od
Stretnutie milovníkov tanečného folklóru

Vstupné: 10€/15€


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -