Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry
21. jún 2022 od 17:00
2022. jún 21. 17:00-od
Stretnutie s literárnou prekladateľkou Ildikó Hizsnyai Tóth

SALÓN SZINNYEI – podujatie Knižnice Józsefa Szinnyeiho

Ďalšie podujatia
26.
február 2024
Táňa Kusá: S mamou / premiéra
19:00 -
25.
február 2024
Hudobné jasličky a tanečný…
16:30 -
25.
február 2024
Deň maďarskej prózy:…
15:00 -
24.
február 2024
Čokoládová dielnička s…
16:00 -