Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry
21. jún 2022 od 17:00
2022. jún 21. 17:00-od
Stretnutie s literárnou prekladateľkou Ildikó Hizsnyai Tóth

SALÓN SZINNYEI – podujatie Knižnice Józsefa Szinnyeiho