Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry
14. jún 2022 od 17:00
2022. jún 14. 17:00-od
Stretnutie so spisovateľom Krisztiánom Grecsóm

SALÓN SZINNYEI – podujatie Knižnice Józsefa Szinnyeiho

Ďalšie podujatia
4.
február 2023
Hetvenkedünk – slávnostný…
19:00 -
4.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
18:00 -
3.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
19:00 -