Dom Matice slovenskej - Matica slovenská székháza
13. október 2022 od 18:00
2022. október 13. 18:00-od
Stretnutie so spisovateľom Petrom Valom

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -