Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej - Matica slovenská székháza
13. október 2022 od 18:00
2022. október 13. 18:00-od
Stretnutie so spisovateľom Petrom Valom

Vstup zdarma.