Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
18. jún 2023 od 16:30
2023. jún 18. 16:30-od
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej -Koncoročný program a vernisáž výstavy