Dom kultúry – Nová Stráž / Örsújfalusi kultúrház
13. november 2022 od 17:00
2022. november 13. 17:00-od
Szabolcs Hajdu: Ernelláék Farkaséknál (divadelné prestavenie)

Vstupné: 5€


Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -