Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
14. jún 2023 od 19:00
2023. jún 14. 19:00-od
Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek (hosťovanie Divadla Csavar)