Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
18. január 2023 od 18:00
2023. január 18. 18:00-od
„Tanári“ – prezentácia knihy Tímey Benkő

Cena vstupného je ľubovoľná.


Ďalšie podujatia
6.
december 2023
"Lacikám nedráždi!" - zábavná…
19:00 -
5.
december 2023
Študentské divadlo GIMISZ…
19:00 -