Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Klapkovo námestie / Klapka tér
4. jún 2023 od 15:45
2023. jún 4. 15:45-od
Tanec spolupatričnosti na Klapkovom námestí