Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
KLAPKOVO NÁMESTIE
4. jún 2022 od 16:00
2022. jún 4. 16:00-od
Tanec spolupatričnosti so speváčkou Évou Korpás