Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
22. október 2022 od 15:00
2022. október 22. 15:00-od
Tanečné pódium – Celoštátna súťaž maďarských folklórnych kolektívov na Slovensku

Vstup zdarma.