Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó
8. jún 2023 od 20:00
2023. jún 8. 20:00-od
Tanečný dom so skupinou Hárompatak