Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
9. september 2023 od 17:00
2023. september 9. 17:00-od
Tanečný dom pre deti so skupinou Hárompatak