Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó
21. október 2022 od 19:30
2022. október 21. 19:30-od
Tanečný dom s folklórnou skupinou Hárompatak a Tatros

Vstup zdarma.