Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
15. marec 2024 od 20:00
2024. marec 15. 20:00-od
Tanečný dom so skupinou Hárompatak


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -