Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
10. november 2023 od 20:00
2023. november 10. 20:00-od
Tanečný dom – večer pri ľudovej hudbe