Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
8. december 2023 od 20:00
2023. december 8. 20:00-od
Tanečný dom – Večer pri ľudovej hudbe