Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
22. marec 2024 od 20:00
2024. marec 22. 20:00-od
Tanečný dom – večer pri ľudovej hudbe