Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó
25. august 2022 od 20:00
2022. august 25. 20:00-od
Tanečný dom – večer pri ľudovej hudbe

Vstup zdarma!