Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
24. február 2023 od 20:00
2023. február 24. 20:00-od
Tanečný dom - Večer pri ľudovej hudbe

Vstup zdarma.