Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
21. apríl 2023 od 20:00
2023. apríl 21. 20:00-od
Tanečný dom - večer pri ľudovej hudbe

Vstup zdarma.