Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó
14. september 2022 od 20:00
2022. september 14. 20:00-od
Tanečný dom

Vstup zdarma.