Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
16. január 2024 od 09:00
2024. január 16. 09:00-od
Tasnádi István - Szirtes Edina: KRÁĽ HAPCI