Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
28. február 2024 od 11:00
2024. február 28. 11:00-od
TASNÁDI ISTVÁN - SZIRTES EDINA: KRÁĽ HAPCI

tiket@jokai.sk