Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
16. január 2024 od 11:00
2024. január 16. 11:00-od
TASNÁDI ISTVÁN - SZIRTES EDINA: KRÁĽ HAPCI


Ďalšie podujatia
3.
marec 2024
KLAUS MANN: MEFISTO
15:00 -