Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
19. august 2023 od 20:00
2023. august 19. 20:00-od
The Beat This - koncert