Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Rév – Dom maďarskej kultúry / Rév – Magyar Kultúra Háza
7. október 2022 od 20:00
2022. október 7. 20:00-od
Three Legged Pony, Royko Passage

RESET Q3 2022 (koncerty)

Vstupné: 7€ (denný lístok), 12€ (dvojdňový lístok)