Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
23. marec 2023 od 17:30
2023. marec 23. 17:30-od
Sedem krás

Tibor Soós, tréner najúspešnejších medailistov v rýchlostnej kanoistike

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -