Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
6. marec 2023 – 12. marec 2023
2023. marec 6. – 2023. marec 12.
Týždeň slovenských knižníc: čítajte s nami v autobuse, v  kaviarni, alebo na námestí gen. Klapku – s knihou v ruke môžete získať hodnotné darčeky


Ďalšie podujatia
3.
marec 2024
KLAUS MANN: MEFISTO
15:00 -
2.
marec 2024
Afium – koncert, hosť:…
20:00 -
2.
marec 2024
Boráros Imre 70 – jubilejný…
14:00 -
2.
marec 2024
Kapcsolódási pont – beseda so…
14:00 -