Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
6. marec 2023 – 12. marec 2023
2023. marec 6. – 2023. marec 12.
Týždeň slovenských knižníc: čítajte s nami v autobuse, v  kaviarni, alebo na námestí gen. Klapku – s knihou v ruke môžete získať hodnotné darčeky


Ďalšie podujatia
26.
marec 2023
Georg Büchner: Woyzeck (dráma)
17:00 -
26.
marec 2023
I. Festival divadiel…
26.
marec 2023
JULCELLI projekt - Júlia…
17:00 -
25.
marec 2023
Deň otvorených dverí a…
13:00 - 17:00