Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Univerzita J. Selyeho / Selye János Egyetem
6. november 2023 – 10. november 2023
2023. november 6. – 2023. november 10.
Týždeň vedy a techniky