Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
2. február 2023 od 17:30
2023. február 2. 17:30-od
Vernisáž výstavy – Štefan Cpin a Peter Cpin (ilustrácie detských kníh)

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
28.
máj 2024
Filmový klub Vasmacska /…
18:00 -