Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
5. december 2022 od 19:00
2022. december 5. 19:00-od
VersZeneMűhely – literárny večer s Attilom Zsapka

Vstup zdarma.