Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
WINE GARDEN (Bašta VI.)
24. jún 2022 od 17:00
2022. jún 24. 17:00-od
Vinári pod baštami