Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Pevnosť v Komárne (Leopoldova brána) / Komáromi Központi Erőd (Lipót kapu)
20. apríl 2024 od 16:00
2024. apríl 20. 16:00-od
VÍTAME VÁS v pevnosti – cestovanie v čase s hudbou, fakľami a s Komorným orchestrom Comorra


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -