Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
24. november 2022 od 11:00
2022. november 24. 11:00-od
Vitéz László és Vas Juliska (rozprávková hra)

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -