Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
KNIŽNICA JÓZSEFA SZINNYEIHO (PALATÍNOVA ULICA)
24. máj 2022 od 17:00
2022. máj 24. 17:00-od
Vôňe, farby, nové cesty – workshop s aromaterapeutičkou Andreou Szabolcs a s odborníčkou farieb Melindou Vicenou

Ďalšie podujatia
29.
máj 2023
Výstava akademického maliara…
4.
jún 2023
Tanec spolupatričnosti na…
15:45 -
3.
jún 2023
Otvorené cesty – Vernisáž…
16:00 -
3.
jún 2023
XI. Stretnutie generácií
15:00 -