Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
KNIŽNICA JÓZSEFA SZINNYEIHO (PALATÍNOVA ULICA)
24. máj 2022 od 17:00
2022. máj 24. 17:00-od
Vôňe, farby, nové cesty – workshop s aromaterapeutičkou Andreou Szabolcs a s odborníčkou farieb Melindou Vicenou