Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
KNIŽNICA JÓZSEFA SZINNYEIHO (PALATÍNOVA ULICA)
24. máj 2022 od 17:00
2022. máj 24. 17:00-od
Vôňe, farby, nové cesty – workshop s aromaterapeutičkou Andreou Szabolcs a s odborníčkou farieb Melindou Vicenou

Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -