Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Železničný stanica v Komárne / Komáromi Vonatpályaudvar
1. december 2022 od 09:00
2022. december 1. 09:00-od
Výstava modelového koľajiska

Vsup zdarma.