Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium
3. jún 2023 od 15:00
2023. jún 3. 15:00-od
XI. Stretnutie generácií