Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – veľká sála
11. júl 2022 od 14:30
2022. júl 11. 14:30-od
XXX. Letná univerzita pre pedagógov Móra Jókaiho (slávnostné otvorenie)

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -