Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
23. september 2023 od 20:00
2023. september 23. 20:00-od
Yllegal, koncert