Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO
3. jún 2022 od 18:00
2022. jún 3. 18:00-od
Záverečný galavečer umeleckých skupín pri MsKS Béni Egressyho