Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
19. jún 2023 od 17:00
2023. jún 19. 17:00-od
Záverečný koncert

Základná umelecká škola v Komárne