Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE STREDISKO ZICHY-PONT
26. máj 2022 od 17:00
2022. máj 26. 17:00-od
Združenie maďarských podnikateľov na Slovensku: Ženy-Podnikateľky-Úspechy (interaktívna prednáška)