Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Chudobinec (Menház) – sála Zoltána Wallensteina
20. december 2022 od 16:00
2022. december 20. 16:00-od
Židovská náboženská obec v Komárne: Oslava Chanuky

Vstup zdarma.