Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
GALÉRIA LIMES
27. máj 2022 od 18:00
2022. máj 27. 18:00-od
Životné dielo – výstava drevorezbára Jánosa Lászlóa Nagya