Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôležite inovácie v kultúrnom stredisku

Tlačová beseda za účelom predstavenia výsledku modernizácie MsKS Béni Egressyho v dôsledku ukončenia realizácie projektu Integrovaného regionálneho operačného…

17. 04. 2024
2024. 04. 17.
Zobraziť detail
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail
Blahoželali Štefanovi Pásztorovi

Bývalého primátora Komárna ŠtefanaPásztora dnes privítali na radnici pri príležitosti jeho 70. narodenín. Štefan Pásztor stál na čele mesta tri volebné…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail
Mesto ocenilo najlepších učiteľov

Vo štvrtok 4. apríla mesto pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo v Dôstojníckom pavilóne najlepších učiteľov za rok 2023. Medzi 12 ocenenými boli učitelia zo…

5. 04. 2024
2024. 04. 5.
Zobraziť detail
Monoštorský most bude svietiť na modro 

Svetový deň povedomia o autizme si 2. apríla pripomíname už niekoľko rokov aj v Komárne. Pri tejto príležitosti každý rok vysvietime niektorú budovu, aby sme…

2. 04. 2024
2024. 04. 2.
Zobraziť detail
Kompostáreň  – otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas veľkonočných sviatkov otvorená…

27. 03. 2024
2024. 03. 27.
Zobraziť detail
Zberný dvor – otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas veľkonočných sviatkov otvorený…

27. 03. 2024
2024. 03. 27.
Zobraziť detail
48. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom

Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2024. Tento rok bežci odštartujú z námestia Szabadság tér v Komárome …

26. 03. 2024
2024. 03. 26.
Zobraziť detail
Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz zmesového komunálneho odpadu bude počas veľkonočných sviatkov…

25. 03. 2024
2024. 03. 25.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať…

22. 03. 2024
2024. 03. 22.
Zobraziť detail
Zlepšenie miery triedenia odpadov v Komárne

V minulom roku Komárňania vytriedili tretinu odpadu.  Obyvatelia nielenže urobili niečo pre životné prostredie, ale vyššia miera triedenia odpadu znamená…

14. 03. 2024
2024. 03. 14.
Zobraziť detail