16. máj 2022 8:04
2022. máj 16. 8:04
Bol odovzdaný priestor pred Mestským kultúrnym strediskom Béniho Egressyho

Odhalením diela Gábora Cech bol oficiálne odovzdaný priestor pred Mestským kultúrnym strediskom Béniho Egressyho. Zhotoviteľom projektu, z dielne Nikolett Domján a Roland Csiba, bola spoločnosť Korekt a náklady v celkovej výške 107-tisíc eur hradilo mesto z vlastného rozpočtu. Priestor pred kultúrnym strediskom takto získal nielen elegantný vzhľad, ale aj bezbariérový vstup, a na návštevníkov čaká aj upravená zeleň. V blízkej budúcnosti bude obnovená cesta pred kultúrnym domom a takisto aj verejné osvetlenie. Mestské kultúrne stredisko čaká na vyhodnotenie dvoch podaných projektov, vďaka ktorým, v prípade úspešnosti, by sa mohlo obnoviť aj technické vybavenie a energetický systém interiéru. Dokončená bola aj druhá fáza rekonštrukcie komornej sály Józsefa Kiss Pénteka , v rámci ktorej sa rozšírilo vybavenie miestnosti.

Ďalšie aktuality
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na…

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu…

4. 07. 2022
2022. 07. 4.
Zobraziť detail
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného…

28. 06. 2022
2022. 06. 28.
Zobraziť detail
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Oficiálne odovzdali urgentny príjem

Vo štvrtok, 23. júna napoludnie sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie urgentného príjmu v komárňanskej nemocnici. Veľká časť (8,2 mil. eur) investície za takmer…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail