Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
27. Jun 2023 8:48
2023. Jun 27. 8:48
Bola dokončená obnova 15+1 úsekov ciest

V našom meste koncom augusta minulého roka sa začal a v uplynulých dňoch bola ukončená investícia, v rámci ktorej bolo zrekonštruovaných 15 ulíc. Na mnohých miestach bol zrekonštruovaný aj chodník. Rekonštrukcia za 5 miliónov eur pomohla mestu splniť aj staršie sľuby mesta, čím reagovalo na dlhodobé žiadosti obyvateľov. 

Poslanci ešte v minulom roku schválili ďalší veľký program renovácie ulíc v hodnote približne 5 miliónov eur. Išlo už o druhý takýto program, v rámci ktorého sa v Komárne renovovalo niekoľko ulíc naraz. Zhotoviteľom bola spoločnosť Eurovia SK a mesto získalo finančné prostriedky prostredníctvom dodávateľského úveru. To znamená, že mesto bude spoločnosti za rekonštrukciu platiť postupne počas 10 rokov. Dodávateľ tiež poskytuje 10-ročnú záruku, čo znamená, že ak sa v nasledujúcich rokoch vyskytnú na rekonštruovaných úsekoch ciest nedostatky, dodávateľ ich bude musieť opraviť na vlastné náklady.

Projekt sa začal rekonštrukciou Ulice 29. augusta a skončil minulý týždeň výstavbou kruhového objazdu pri KOMVaK-u. Zrekonštruovaných bolo týchto 15 ulíc a úsekov ciest:

– Ulica 29. augusta na Leteckom poli – vrátane chodníkov,

– Elektrárenská cesta popri Váhu – od čárdy k špicu,

Ulica Svätojánska s úsekom Cintorínskeho radu na 7. sídlisku,

Jazerná a Hlboká ulica – vrátane parkovísk,

Platanová alej na Alžbetinom ostrove,

Narcisová ulica v Novej Stráži,

Hradná ulica – úsek pred budovou MsKS,

Ulica priateľstva – úsek smerom k 7. sídlisku,

Vnútorná okružná – od Športovej ulice po Tabakovú,

Sústružnícka ulica na I. sídlisku,

Dunajská ulica v centre mesta– vrátane chodníkov,

križovatka ciest Vnútorná okružná, Elektrárenská cesta a Tabaková ulica,

Podzáhradná ulica v Novej Stráži,

Lesná ulica na Leteckom poli,

– križovatka ulíc Priateľstva a E. B. Lukáča – kruhový objazd pri KOMVaK-u.

Simona Tančáková, hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK uviedla, že v rámci rekonštrukčných prác bol na jednotlivých úsekoch vymenený povrch ciest s celkovou rozlohou viac ako 42-tisíc m2. Tiež bolo obnovených takmer 5-tisíc m2 povrchu chodníkov.

V týchto dňoch bola dokončená aj rekonštrukcia Harčášskej cesty – od Vážskeho mosta až po sociálne byty na úseku dlhom 1,2 kilometra.  Táto investícia za 460-tis eur sa zrealizovala vďaka úspešnému projektu v rámci výzvy ministerstva vnútra zameranej na pomoc rómskym komunitám. Nielen povrch cesty bol obnovený, ale cesta bola aj rozšírená zo 4 na 5,8 metrov. 

Ďalšie aktuality
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail