Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
19. Aug 2022 7:34
2022. Aug 19. 7:34
Bude vytvorených 16 nájomných bytov

Prišla zmluva o poskytnutí dotácie na výstavbu ďalších nájomných bytov. V centre mesta, na bývalom sídle okresného úradu, bude vytvorených 16 dvoj- a trojizbových nájomných bytov. Ide o nájomné byty (nie sociálne) pre mladé rodiny, 9 bytov s rozlohou cca 50m2, 4 byty s rozlohou 66m2, 1 byt s rozlohou 70m2 a 2 byty zase s rozlohou 75m2. Za budovou bude k dispozícii 22 nových parkovacích miest. Objekt bude spĺňať novú normu izolácie stavby A0,  pri príprave teplej vody bude pomáhať 8 solárnych kolektorov, vďaka čomu budú aj režijné náklady prijateľnejšie.

Náklady na prestavbu cca za 1,15 mil. eur budú hradené zo štátnej dotácie a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  Výstavba by mala začať po podpísaní zmluvy koncom septembra a bude trvať približne rok, rok a pol.

Budova, ktorá za posledné roky už nebola využívaná, čoskoro ponúkne 16 rodinám  bývanie za výhodných podmienok. 

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail